Zawartość

RPO w sprawie umieszczania na okładkach zeszytów postaci zwierząt przedstawianych w drastyczny sposób 

Data: 
2007-11-06

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Generalnego Inspektora Inspekcji Handlowej oraz Rzecznika Praw Dziecka w sprawie umieszczania na okładkach zeszytów postaci zwierząt przedstawianych w drastyczny sposób 

Wystąpienie RPO do GIIH w sprawie umieszczania na okładkach zeszytów postaci zwierząt przedstawianych w drastyczny sposób

Wystąpienie RPO do RPD w sprawie umieszczania na okładkach zeszytów postaci zwierząt przedstawianych w drastyczny sposób