Zawartość

RPO ws. mężczyzny przetrzymywanego w zakładzie psychiatrycznym

Data: 
2015-11-19

78-letni mężczyzna, który na skutek uwzględnienia przez Sąd Najwyższy kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich powinien zostać zwolniony po 11 latach bezpodstawnego przebywania w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym (https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kasacja-rpo-dot-umieszczenia-w-zakladzie-psychiatrycznym), nie został wypuszczony.

W tym samym dniu w którym do Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych wpłynęło orzeczenie Sądu Najwyższego, obligujące do zwolnienia mężczyzny, mężczyznę przyjęto do szpitala w trybie bez zgody pacjenta tzn. wskazując, iż z uwagi na chorobę zagraża bezpośrednio własnemu życiu lub życiu lub zdrowiu innych osób. Z informacji uzyskanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, iż podstawy te nie zachodzą.

W związku z niepokojącymi informacjami podważającymi zasadność stosowanych względem tego mężczyzny środków, Rzecznik Praw Obywatelskich podejmie natychmiastowe kroki w sprawie.

 

Galeria

  • Grafika: biało-czerwona kula

    Sprawy osób w szpitalach psychiatrycznych i DPS