Zawartość

Rzecznik pyta minister Annę Zalewską o powody niewpuszczenia dziennikarzy na debatę

Data: 
2018-04-24
  • Niewpuszczenie dziennikarzy  przez minister edukacji narodowej na debatę może naruszać Konstytucję RP, Europejską Konwencję Praw Człowieka i standardy funkcjonowania środków masowego przekazu – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Rzecznik zwrócił się do minister Anny Zalewskiej o podanie przyczyn odmowy wpuszczenia przedstawicieli TVN24 na debatę w Brzegu

W piśmie do MEN zastępca RPO Stanisław Trociuk powołał się na doniesienia medialne o odmowie wpuszczenia w połowie kwietnia dziennikarzy TVN24 przez minister Annę Zalewską na debatę organizowaną w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Stojąc na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP oraz w innych aktach normatywnych, Rzecznik analizuje wszelkie sygnały dotyczące przestrzegania wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Rzecznik Trociuk przypomniał, że prawo dostępu do informacji należy postrzegać z punktu widzenia podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego, jakimi są:

  • zasada jawności życia publicznego (art. 2 Konstytucji );
  • zasada wolności prasy i innych środków masowego przekazu (art. 14 Konstytucji);
  • prawo obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej (art. 61 Konstytucji);
  • wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, dotyczących spraw będących przedmiotem publicznego zainteresowania i mających publiczne znaczenie (art. 54 ust. 1 Konstytucji).

Uniemożliwienie dziennikarzom pozyskiwania informacji może prowadzić do naruszenia wskazanych postanowień Konstytucji RP – podkreślił Stanisław Trociuk. Wskazał, że może to też naruszać art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która zapewnia każdemu prawo do otrzymywania i przekazywania informacji.

Dlatego zastępca RPO zwrócił się do minister o przedstawienie wyjaśnień w sprawie, a przede wszystkim - wskazanie przyczyn odmowy wpuszczenia przedstawicieli telewizji TVN24 na debatę w Brzegu.

VII.564.29.2018

  • Dzienikarze i kamerzyści
    Media i komunikacja publiczna