Zawartość

Rzecznik ws. funkcjonariuszy Służby Więziennej

Data: 
2016-01-08

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek czterech funkcjonariuszy Służby Więziennej, przeciwko którym na podstawie zeznań skazanych z zakładu karnego, w którym byli zatrudnieni, wszczęto postępowania karne dotyczące przestępstw rzekomo popełnionych przez nich w związku z pełnieniem służby.

Wnioskodawcy przedstawili szereg zarzutów dotyczących rzetelności postępowania, m.in. stronniczości organów procesowych oraz ich bezczynności, jak również przewlekłości stosowania wobec nich tymczasowego aresztowania, podczas którego nie mogli kontaktować się z najbliższą rodziną.

Z uwagi na charakter stawianych wnioskodawcom zarzutów spotkał się z nimi osobiście płk Krzysztof Olkowicz Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik wysłuchał uwag i zastrzeżeń funkcjonariuszy i wystąpił do nadzorującej postępowanie prokuratury z wnioskiem o udzielenie informacji o stanie sprawy. Będzie monitorował dalszy ciąg postępowania pod kątem przestrzegania uprawnień procesowych.

Galeria

  • Grafika - głowa funkcjonariusza w czapce mudnurowej
    Sprawy służb mundurowych