Zawartość

Sąd Najwyższy uwzględnił kasację RPO dot. zawiadomienia wysłanego na nieaktualny adres

Data: 
2016-01-12

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie, w której powód został pozbawiony możliwości działania przed sądem II instancji.

Powód był w tej sprawie reprezentowany przez pełnomocnika. Sąd przesyłał pisma na nieaktualny już adres pełnomocnika, choć pełnomocnik prawidłowo zawiadomił sąd o zmianie swojego adresu. To spowodowało, że powód nie miał możliwości obrony swoich praw na rozprawie.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, sąd II instancji rażąco naruszył przepisy prawa procesowego. Sąd Najwyższy zgodził się ze stanowiskiem Rzecznika - w tej sprawie doszło do naruszenia prawa do sądu i prawa do rzetelnego procesu (sygn.akt II CSK 617/14).

Katarzyna Łakoma, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze RPO:

sprawa ta pokazuje, jak kwestia doręczeń jest istotna z punktu widzenia ochrony praw jednostki. Obowiązkiem strony postępowania sądowego jest zawiadomienie sądu o zmianie adresu. Strona ma prawo oczekiwać, że jeżeli powiadomi sąd o takiej zmianie, to w trakcie postępowania sądowego zostanie to uwzględnione. Wadliwe doręczenie korespondencji sądowej  skutkuje w praktyce pozbawieniem obywatela dostępu do sądu i zamyka drogę do rozstrzygnięcia sprawy co do istoty. Takie działanie narusza zasadę sprawiedliwości proceduralnej. Rzecznik  Praw Obywatelskich w tej sprawie podkreślił, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego istota sprawiedliwości proceduralnej sprowadza się do zapewnienia stronom możliwości korzystania z praw i gwarancji procesowych oraz zagwarantowania rzetelnego i merytorycznego rozpatrzenia sprawy. 

 

Galeria

  • Zielony nowoczesny budynek z filarami
    Sąd Najwyższy