Zawartość

Seksualizacja kobiet w reklamie

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Seksualizacja kobiet w reklamie

Cel badawczy:

Badaniem chcielibyśmy objąć zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe. Interesuje nas kreowany i przekazywany przez reklamę obraz kobiety - jej roli społecznej, atutów, mocnych stron, stawianych przed nią wyzwań edukacyjnych i zawodowych, możliwości osobistego rozwoju, postrzeganych kompetencji.

Uzasadnienie:

Seksualizacja kobiet jest szczególnie widoczna w świecie reklamy (telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej i zewnętrznej). Przeprowadzone w tym zakresie badania w USA pokazują, że kobiety często są w nich przedstawiane jako obiekty seksualne (np. Baker, 2005; Lindner, 2004; W. J. Rudman i Verdi, 1993). Często prezentuje się je jako „ozdobnik” (np. stojące w kuszącej pozie lub tańczące uwodząco obok samochodu, aby wzbudzić w potencjalnym (męskim) odbiorcy więcej emocji). Wg Sullivan i O'Connor (1988) od 1970 r. liczba przypadków prezentowania kobiet w rolach czysto „dekoracyjnych” wzrosła o 60%. Badania zamieszczone w raporcie Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego na temat seksualizacji dziewcząt z 2010 r. pokazują wzrost koncentracji uwagi na ciele kobiety jako obiekcie seskualnym, którego oglądanie stanowi dla innych przyjemność. Tymczasem najnowsze badania w tym zakresie pokazują, że przyciągnięcie uwagi nie zawsze przekłada się na sprzedaż produktu (Bushman, 2005), ponieważ odbiorcy rzadziej zapamiętują reklamowane marki i są mniej zainteresowani ich kupnem niż odbiorcy, którym prezentuje się reklamy niezawierające treści seksualnych.
Niebezpiecznie przesuwająca się z roku na rok granica tego co jest prezentowane w reklamie, w naszej opinii przyczynia się do społecznego „oswajania” bardzo niebezpiecznego sposobu postrzegania kobiet i ich roli, a tym samym do kreowania dyskryminacyjnych stereotypów.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa

 

Redakcja: BRPO