Zawartość

Senior ma prawo do niezależnego życia i integracji społecznej – RPO na Kongresie „Obywatel Senior”.

Data: 
2016-05-09

Dr Adam Bodnar był gościem drugiego dnia Kongresu „Obywatel Senior” organizowanego już po raz 5. w Parku Śląskim. Mówił m.in. o tym, że seniorzy, również  ci, których starość doświadcza ograniczeniami i chorobą, mają prawo na równi z innymi osobami do decydowania o sobie, do niezależnego życia i do włączenia w środowisko społeczne.

W praktyce oznacza to zapewnienie takiego wsparcia osobom starszym, aby mogły jak najdłużej mieszkać u siebie, wśród sąsiadów, rodziny, mając zapewniony dostęp do aktywności, którą mogą wykonywać i usług, których potrzebują.

Realny wpływ na zapewnienie tych praw ma lokalny samorząd, instytucje, rady seniorów, organizacje społeczne, lokalni aktywiści i sami seniorzy.

Coraz częściej mówi się o odchodzeniu od modelu umieszczania ludzi starszych w domach pomocy społecznej na rzecz tzw. co-housingu rozumianego jako alternatywny typ zabudowy, który może przyczynić się do rozwiązania wielu problemów życia codziennego i pozytywnie wpłynąć na jedną z największych współczesnych bolączek – walkę z samotnością.

Model wsparcia osób starszych w środowisku lokalnym jest od lat przedmiotem prac działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych.

Rzecznik podczas Kongresu mówił także o rozpoczętych pracach na szczeblu ONZ nad stworzeniem Konwencji o prawach osób starszych, aktu prawnego, który dałby szanse na wzmocnienie praw osób starszych i skuteczniejsze przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji ze względu na wiek. Aby dokument ten powstał, konieczne jest szerokie poparcie dla tej inicjatywy wśród krajów członkowskich ONZ, także Polski.

Dr Bodnar opowiedział również o wspólnej inicjatywie Rzecznika Praw Obywatelskich i Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych jaką jest to program edukacyjny skierowany do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. „Prawo przyjazne Seniorom” to program, którego celem jest podnoszenie świadomości prawnej i upowszechnianie wiedzy na temat prawa w środowisku senioralnym UTW.