Godło RP

Spotkania regionalne RPO w województwie śląskim

Data: 
Od 2017-10-16 do 2017-10-20

Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar zaprasza osoby działające w organizacjach społecznych na spotkania w województwie śląskim

Rzecznik praw obywatelskich pragnie spotkać się z Państwem, aby porozmawiać o tym, jakie problemy występują w regionie, ale też o rzeczach dobrych, którymi warto się podzielić z innymi organizacjami w kraju. Adam Bodnar uważa bowiem, że o stanie praw człowieka w Polsce nie można się dowiadywać tylko z pism przysyłanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Bardzo ważne jest dla Rzecznika, żeby wszyscy mogli się widzieć i słyszeć, dlatego Rzecznik tylko krótko opowiada, na czym polega jego praca, a potem uważnie słucha każdego, kto chce zabrać głos. Zgłaszane tematy są dokładnie notowane, a zgłaszający może liczyć na informację zwrotną, co się stało z jego sprawą. Spotkania odbędą się w następujących miejscach:

 16 października, Katowice:

 • godz. 11.00 – 13.00 - wizyta w szpitalu geriatrycznym w Katowicach
 • godz.14.00 - 16.00 - 10 lat Biura Terenowego RPO w Katowicach.

Program spotkania:

14.00 otwarcie spotkania, dr A. Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

14.15 Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach 2007-2017, dr A. Wentkowska, Pełnomocnik RPO w Katowicach

14.30 wystąpienie Prof. dr hab. T. Pietrzykowskiego, Prorektora ds. współpracy krajowej i międzynarodowej (Wojewoda Śląski w 2007 roku)

14.45 wystąpienie Prof dr hab. Z. Tobora, Kierownika Katedry Teorii
i Filozofii Prawa, WPIA (Dziekan WPiA w 2007 roku)

15.00-15.30 konferencja prasowa

 

 • godz. 17.00 – 19.00 spotkanie regionalne (konsultacyjne) z NGO Miejski Dom Kultury „Południe”, filia nr 1 w Katowicach-Piotrowicach

     ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego 136  

 

17 października

Gliwice  godz. 9.00 – 11.00

spotkanie regionalne (konsultacyjne) z NGO

 Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Studzienna 6

 

Katowice godz. 13.00 – 14.00

Inauguracja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego,

Urząd Marszałkowski w Katowicach, ul. Ligonia 46,

 

Sosnowiec  godz. 14.30 – 16.30

Spotkanie konsultacyjne dotyczące modelu wsparcia osób starszych w miejscu ich zamieszkania

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu (aula), ul. Kilińskiego 43

 

                   Katowice godz. 18.00 – 20.00

Debata  w ramach cyklu "Myślenie według wartości” III Równość (prelegenci: RPO Adam Bodnar, Marta Frej i Edwin Bendyk).

Organizator: Instytucja Filmowa Silesia Film.

Kino Kosmos, Katowice, ul. Sokolska 66

 

18 października

 

Dąbrowa Górnicza godz. 8.00 – 9.40

Spotkanie z młodzieżą LO im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40

 

Jaworzno godz. 11.00 – 13.00

Spotkanie międzypokoleniowe (gimnazjaliści i seniorzy)

Hotel "Pańska Góra" w Jaworznie ul. Krakowska 1,

 

Bielsko-Biała

 • godz. 16.00 – 18.00

Spotkanie regionalne (konsultacyjne) z NGO

Wyższa Szkoła Administracji, (aula Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja), ul. Modrzewskiego 12 (parter)

 

 • godz. 18.30 – 20.30

Spotkanie otwarte ze studentami i młodzieżą, (współorganizator Ambasadorzy RPO i redakcja BB) pod hasłem: „Jak poruszać się w trudnym świecie polityki, sądów i władz reprezentując najsłabszych i poszkodowanych?”

Klubokawiarnia Aquarium, Galeria BWA, ul. 3 Maja 11

 

19 października, Bielsko-Biała

 • godz. 9.00 – 10.00

Spotkanie z kadrą i studentami Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej

 

 • godz. 10.30 – 12.15

Spotkanie z seniorami

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości; Plac Opatrzności Bożej 18

 

20 października, Częstochowa

 

 • godz. 9.00 – 10.00

Spotkanie z uczniami częstochowskich szkół, mediatorami rówieśniczymi

Urząd Miasta, sala sesyjna, ul. Śląska 11/13

 

 • godz. 11.00 – 13.00

Spotkanie regionalne (konsultacyjne) z NGO

Ośrodek Promocji Kultury Gaudemater

ul. gen. Dąbrowskiego 1

 

 • godz. 13.00 – 13.30

Konferencja prasowa podsumowująca wizytę na Śląsku

Ośrodek Promocji Kultury Gaudemater

ul. gen. Dąbrowskiego 1

 

 • godz. 14.15 – 15.45

Spotkanie z podmiotami Ekonomii Społecznej w Częstochowie

ul. Przemysłowa 14/16,

 

 • godz. 16.00 – 17.00

Wizyta w Fundacji Chrześcijańskiej Adullam

ul. Krakowska 34


 

ZGŁOSZENIA

Na wszystkie spotkania można zgłosić się:

Rejestracja ułatwia nam organizację spotkania, dlatego bardzo nam na niej zależy.

Przesłanie zgłoszenia oznacza, że już na Państwa czekamy. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe potwierdzenie.

Jeśli macie Państwo pytania, prosimy pisać: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl

Więcej informacji w sprawie: