Zawartość

Spotkanie z uczestnikami programu "Visegrad School of Political Studies meets Russia"

Data: 
2015-10-06
słowa kluczowe: 

 

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie z uczestnikami programu Visegrad School of Political Studies meets Russia, zorganizowane przez Europejską Akademię Dyplomacji i Biuro RPO. Wzięli w nim udział pracownicy organizacji pozarządowych, analitycy, dziennikarze i aktywiści z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Rosji oraz przedstawiciele Biura RPO, którzy zaprezentowali działalność Rzecznika Praw Obywatelskich oraz priorytety i metody pracy poszczególnych zespołów. W trakcie dyskusji omawiano m.in. procedurę przyjmowania skarg wpływających do RPO, kwestie związane z systemem ochrony praw człowieka, funkcjonowanie Krajowego Mechanizmu Prewencji oraz sytuację uchodźców w Polsce.

 

Program VSPS meets Russia jest najnowszą inicjatywą Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych (VSPS)  służącą wsparciu społeczeństwa obywatelskiego, zwalczaniu stereotypów i wzmacnianiu więzi pomiędzy młodymi liderami z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Rosji. Program pierwszej, tegorocznej edycji, realizowany przez Europejską Akademię Dyplomacji we współpracy z Radą Europy oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, skupia się na doświadczeniu Europy Wschodniej w tworzeniu instytucji społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju demokracji partycypacyjnej oraz dyplomacji publicznej.

 

Spotkanie stanowiło element działań realizowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz wzmacniania systemu ochrony praw człowieka poprzez edukację.

 

Galeria

 • Na zdjęciu uczestnicy spotkania
  Na zdjęciu uczestnicy spotkania
 • Na zdjęciu uczestnicy spotkania
  Na zdjęciu uczestnicy spotkania
 • Na zdjęciu uczestnicy spotkania
  Na zdjęciu uczestnicy spotkania
 • Na zdjęciu uczestnicy spotkania
  Na zdjęciu uczestnicy spotkania