Zawartość

Sprawa braku miejsc w szpitalach pediatrycznych

Data: 
2016-05-27

Na podstawie artykułu opublikowanego w Gazecie Lubuskiej z dnia 14.03.2016 r. pt. „Dlaczego czasem brak miejsca dla dzieci”, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę dotyczącą poziomu  zabezpieczenia opieki pediatrycznej, w tym szpitalnej, dzieciom zamieszkałym w województwie lubuskim.

Na skutek likwidacji szpitalnych oddziałów dziecięcych – z powodu nieopłacalności ich prowadzenia i niewystarczającego finansowania przez NFZ - znacznie zmniejszyła się liczba łóżek pediatrycznych i placówek leczących dzieci. Ze względu na różne organy właścicielskie szpitali nikt procesu likwidacji nie koordynował, ani nie analizował jego możliwych skutków. Nie brano pod uwagę ani opinii konsultanta wojewódzkiego ds. pediatrii, ani woli mieszkańców. Dzisiaj w szpitalach brakuje miejsc na leczenie dzieci. W niektórych szpitalach średnie roczne obłożenie przekracza 80%, a w okresie zimowym sięgało 120%.

Autorem artykułu jest konsultant wojewódzki ds. pediatrii.

Rzecznik wystąpił do Dyrektora ds. medycznych Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz do Marszałka Województwa Lubuskiego o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.