Zawartość

Sprawa dziecka krzywdzonego przez ojca. Skuteczna interwencja RPO

Data: 
2019-08-27
Położenie: 
  • dolnośląskie
    Polska

Rzecznik Praw Obywatelskich z urzędu podjął sprawę opisaną na portalu internetowym „Gazety Wyborczej” 15.07.2019 r. Z treści artykułu wynikało, że choć ojciec został skazany prawomocnym wyrokiem karnym za próbę zgwałcenia małoletniej córki, sprawa o pozbawienie go władzy rodzicielskiej trwa w sądzie od ponad roku.

Kierując się nadrzędną regułą dobra dziecka i zasadą szybkości postępowania Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich SR w Świdnicy z prośbą o niezwłoczne udzielenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

Z treści udostępnionego Rzecznikowi orzeczenia wynika, że 7.08 ojciec został pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Od daty skierowania pisma przez RPO do dnia posiedzenia sądu i wydania orzeczenia minęło niespełna 3 tygodnie.

BPW.514.14.2019

Galeria

  • Zdjęcie dzieci  - widać tylko gole stopy na ziemi i kolorowe pędzle
    Rodzina