Zawartość

Sprawa tramwaju wodnego w Gdańsku załatwiona pomyślnie

Data: 
2016-10-17
Położenie: 
  • Gdańsk
    Polska

Grupa niepełnosprawnych i ich opiekunów, która była za duża o dwie osoby i dlatego nie mogła popłynąć tramwajem wodnym w Gdańsku, odbyła w zamian atrakcyjną wycieczkę nowym szlakiem wodnym. BPG.815.6.2016

W rezultacie działania Rzecznika Praw Obywatelskich, który podjął z urzędu sprawę odmowy przyjęcia na pokład tramwaju wodnego F5 w Gdańsku grupy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, doszło do pomyślnego jej zakończenia.

Dla przypomnienia: 28 podopiecznych fundacji gdańskiej fundacja "Akces" opiekującej się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz ich sześciu opiekunów wybrało się na wycieczkę na Westerplatte. Kilku niepełnosprawnych porusza się też na wózkach inwalidzkich. Pracownicy fundacji kilka dni przed wycieczką zadzwonili na infolinię gdańskiego ZTM i uprzedzili o swoich planach. Już w drodze na Westerplatte zostali wpuszczeni przez załogę na pokład z wielkim oporem. W drodze powrotnej natomiast załoga kategorycznie odmówiła wpuszczenia na pokład wszystkich wycieczkowiczów. Opiekunowie usłyszeli, że limit pasażerów został przekroczony o dwie osoby.

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika poinformował, że linie tramwaju wodnego obsługiwane są przez dwa statki pasażerskie Żeglugi Gdańskiej: SONICA i SONICA I. Mają one możliwość jednorazowego przewozu jedynie 40 osób i 5 rowerów. Zdarzają się sytuacje, kiedy liczba pasażerów oczekujących na przystanku przewyższa możliwości przewozowe statków obsługujących linie tramwaju wodnego. Jednak, z przyczyn bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów, nie ma możliwości, aby na statku znajdowało się więcej niż 40 osób, bez względu na liczbę osób oczekujących na przystanku oraz ich status.

Jak podkreślono w piśmie do Rzecznika, odmowa przewozu całej grupy jednym statkiem była wynikiem przekroczenia napełnienia statku, a nie złośliwością załogi czy dyskryminacją osób niepełnosprawnych. Tramwaj wodny, pomimo niewątpliwej atrakcji turystycznej, nadal jest publicznym transportem zbiorowym (komunikacja miejska), ogólnie dostępnym, na którego przejazd nie ma rezerwacji. Sprzedaż biletów odbywa się wyłącznie na statku w ograniczonej liczbie.

Jednak, wobec krytycznej oceny takiej organizacji transportu wodnego (organizatorzy wycieczki uprzedzili telefonicznie o swoich planach), wskutek interwencji Rzecznika, Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku w celu zadośćuczynienia uczestnikom wycieczki, zorganizował dla nich dodatkowy rejs tramwajem wodnym na linii F6 (Targ Rybny- Narodowe Centrum Żeglarstwa), który odbył się w dniu 16 września 2016 r., co zostało przyjęte z radością przez osoby niepełnosprawne i ich opiekunów.

Galeria

  • Ulic w zabytkowym mieście, ludzie
    Gdański, Długi Targ