Zawartość

Stacjonarny sprawdzian w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wątpliwości RPO

Data: 
2020-10-20
  • Na 19 października 2020 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie zaplanowała stacjonarny sprawdzian dla aplikantów rocznika aplikacji sędziowskiej
  • Takie zgromadzenie wielu osób z całej Polski niesie za sobą potencjalne ryzyko zakażenia
  • Tymczasem od 17 października Kraków jest w tzw. „czerwonej strefie” – gdzie w szkołach ponadpodstawowych rekomendowana jest nauka w trybie zdalnym
  • KSSiP nie podała zaś, jak zapewni bezpieczne i higieniczne warunki osobom przystępującym do egzaminu oraz członkom komisji

W związku ze skargą w tej sprawie, Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił dyrektora KSSIP Dariusza Pawłyszcze o wyjaśnienia.

Aplikanci sędziowscy mieszkają w całej Polsce. Konieczność wzięcia przez nich udziału w stacjonarnym sprawdzianie w stanie epidemii stanowi zagrożenie dla ich życia i zdrowia.

Wiąże się to z ich podróżą w różnych warunkach transportowych i spotkaniami z przypadkowymi ludźmi. Nawet przy zachowaniu największej ostrożności i stosowaniu środki ochrony osobistej, nie są w pełni bezpieczni od ryzyka zachorowania.

A zgromadzenie wielu osób przystępujących do sprawdzianu oraz członków Komisji (ok.150 osób) niesie za sobą potencjalne ryzyko zakażenia.

W obecnym stanie epidemii należy zwracać szczególną uwagę na prawo jednostki do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji). W ostatnich dniach liczba zachorowania na koronawirusa jest bardzo wysoka - tym samym wzrasta ryzyko transmisji wirusa na inne osoby.

Skoro uczelnie wyższe poradziły sobie z egzaminowaniem studentów w trybie zdalnym, to wydaje się, że KSSiP powinna rozważyć wykorzystanie środków adekwatnych do aktualnej sytuacji epidemiologicznej – wskazał Stanisław Trociuk, zastępca RPO.

VII.561.16.2020

 

Galeria

  • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Zdrowie"

    Koronawirus. Sprawy ochrony zdrowia