Godło RP

Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego Rady Dialogu Społecznego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 8 stycznia 2018 r. o jawności życia publicznego.

Data: 
2018-03-13
słowa kluczowe: 

Strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego Rady za własne przyjmuje stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie projektu „ustawy o jawności” z dnia 13 lutego 2018 r., VII.6061.1.2017.

Do zadań Zespołu problemowego należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących dialogu społecznego, w szczególności poprzez  opiniowanie projektów aktów prawnych, analizowanie funkcjonowania instytucji dialogu społecznego czy wypracowywanie zasad usprawniających dialog społeczny.

"Zdecydowany sprzeciw budzi bardzo szeroki katalog podmiotów zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych, który w wielu przypadkach stanowi ingerencję w życie prywatne łamiąc konstytucyjną zasadę ochrony życia prywatnego, szczególnie że dane te mają być w znacznym stopniu powszechnie dostępne.

W tym zakresie strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego Rady zwraca uwagę na obszerne i alarmujące stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 13 lutego 2018 r., VII.6061.1.2017., które strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego Rady będące członkami Rady Dialogu Społecznego przyjmują za własne w pełni podzielając zaprezentowaną tam  analizę" – stwierdza Zespół.

  • Dron z kamerą
    Inwigilacja