Zawartość

Sytuacja transpłciowych dzieci i transpłciowej młodzieży w szkole

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Sytuacja transpłciowych dzieci i transpłciowej młodzieży w szkole

Cel badawczy:

 

Uzasadnienie:

Pojęcie transpłciowości jest pojęciem bardzo szerokim, obejmuje cały wachlarz różnych nienormatywnych identyfikacji płciowych od transseksualizmu po gender bending. Oczywiście jest zadaniem naukowo znaczącym zbadanie, jak często takie zjawisko występuje wśród dzieci i młodzieży, ale trudno jednoznacznie ocenić jego prawdopodobieństwo czy skalę – wszystko bowiem zależy od tego, jaką definicję transpłciowości przyjmiemy. W polskiej literaturze naukowej nie ma opracowań tego zjawiska. Trudności w zbadaniu tego zjawiska związane są z tym, że po pierwsze należy bezwzględnie rozdzielić badanie dzieci od badania młodzieży, potrzebne są zupełnie różne metodologie. Po drugie – problem definicyjny transpłciowości. Korzyści takiego badania byłyby raczej czysto naukowe. Nie jesteśmy w stanie skłonić instytucji edukacyjnych do poważnego uwzględniania problematyki równości płci, trudno zatem przypuszczać, by udało się wyczulić te instytucje na przejawy płciowej nienormatywności. Są one zazwyczaj traktowane jako efekt niedopełnionej socjalizacji do wzorców płci i nie sądzę, aby istniały realne szanse na zmianę tego stanu rzeczy.

Fundacja na Rzecz Osób Transpłciowych – Trans-Fuzja

 

Redakcja: BRPO