Godło RP

Uchwała Sądu Najwyższego ws. uprawnień sądu wieczystoksięgowego

Data: 
2016-02-26
słowa kluczowe: 

Sąd Najwyższy rozpoznał pytanie prawne RPO dotyczące zakresu kognicji sądu wieczystoksięgowego. Stanowisko sądu jest zbieżne z prezentowanym we wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich.

W pytaniu prawnym Rzecznik  za uzasadniony uznał pogląd, w myśl którego sąd wieczystoksięgowy może odmówić wpisu w księdze wieczystej, gdy istnieje znana mu urzędowo przeszkoda do jego dokonania. W takiej sytuacji sąd jest uprawniony do oddalenia wniosku o wpis z uwagi na brak podstaw do jego dokonania. Tak też orzekł Sąd Najwyższy.

  • Zielony nowoczesny budynek z filarami
    Sąd Najwyższy w Warszawie