Godło RP

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych z udziałem Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych z udziałem Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. Rozmowy dotyczyły m.in. potrzeby opracowania strategii na rzecz starzejącego się społeczeństwa, finansowania systemu opieki geriatrycznej w szpitalach, aktywizacji i doradztwa zawodowego dla osób starszych.

Data: 
2012-04-04