Zawartość

Wizerunek osób starszych w mediach

Data: 
2014-02-07

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Uzasadnienie:
Osoby starsze media pokazują niejednokrotnie w sposób ośmieszający, przekłamany, goniąc za sensacją niezgodnie z prawdą, co powoduje, że w powszechnej opinii społecznej senior/osoba starsza kojarzy się negatywnie, tzn. jako ktoś kto roszczeniowy, niesłusznie domagający się swoich praw. Osoba, do której można nie mieć szacunku, z której można się śmiać, którą można traktować jak osobę drugiej kategorii. Dozwolenie na przekłamany przekaz medialny przyczynia się do dyskryminowania osób starszych. Warto zbadać skalę zjawiska i na bazie wyników raportu zastanowić się nad sposobami zaradczymi.

Cel badawczy:
Miesięczne badanie mediów wykaże: a/ jak media przedstawiają osoby starsze,tzn. jakim językiem opisują seniorów, w jakich kontekstach pokazywanie są osoby starsze. b/ które media piszą/ pokazują informacje dotyczące osób starszych i jak często to robią.

Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA