Zawartość

WSA uchylił decyzję o zwrocie świadczenia pielęgnacyjnego

Data: 
2015-12-09
słowa kluczowe: 

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygnął sprawę niepełnosprawnej mieszkanki województwa śląskiego wezwanej do zwrotu ponad 20 tysięcy złotych wypłaconego jej świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie z wnioskiem RPO, który wziął udział w rozprawie, sąd uchylił zaskarżoną decyzję w sprawie uznania świadczenia za nienależnie pobrane. Sprawa zostanie ponownie rozstrzygnięta przez organ administracyjny, zgodnie z wytycznymi Sądu, które znajdą się w pisemnym uzasadnieniu wyroku.

Przypomnijmy, że niepełnosprawna mieszkanka województwa śląskiego złożyła wniosek do wójta gminy o świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad ciężko chorą matką i przez trzy lata je otrzymywała. Po tym okresie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że urzędnik wydał złą decyzję. Jako osoba niepełnosprawna – niezdolna do wykonywania pracy zawodowej - mieszkanka nie mogła zrezygnować z pracy by zajmować się matką, a zatem nie powinna była pobierać świadczenia. W związku z tym urzędnicy zażądali zwrotu ponad 20 tysięcy złotych wraz z odsetkami. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że to organ administracji naruszył zasady postępowania administracyjnego i kobieta nie powinna ponosić z tego powodu negatywnych konsekwencji. To organ, mając informacje o niepełnosprawności, błędnie przyznał świadczenie pielęgnacyjne. Żądanie zwrotu świadczenia naruszało zasadę zaufania obywateli do organów państwa oraz wskazywało na brak wzięcia pod uwagę przez organ słusznego interesu obywateli.

 

  • Znak oznaczający miejsce parkingowe dla osób na wozkach
    Prawa osób z niepełnosprawnościami