Zawartość

WSA w Warszawie oddalił skargę RPO na przepisy o parkowaniu w Radomiu

Data: 
2016-10-06
Położenie: 
  • Radom
    Polska

Czy jeśli kierowca opłacił opłatę za parkomat, ale nie umieścił pokwitowania za szybą, to można go karać za niepłacenie?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Rzecznika na przepisy uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, w myśl których równoznaczna z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie jest sytuacja, gdy kierowca nie umieścił biletu kontrolnego lub karty parkingowej za przednią szybą wewnątrz pojazdu, tak, aby były one widoczne z zewnątrz.

Sąd administracyjny nie podzielił stanowiska Rzecznika, że zaskarżone przepisy prawa miejscowego zostały wydane z naruszeniem art. 94 Konstytucji RP w związku z art. 13b ust. 4 pkt 3 i art. 13f ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

Teraz RPO czeka na pisemne uzasadnienie wyroku i na jego podstawie podejmie decyzję, czy składać skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Galeria

  • Samochody zaparkowane wzdłuz ulicy
    Parkowanie