Godło RP

Wykład Rzecznika Praw Obywatelskich na temat kryzysu uchodźczego w kontekście ochrony praw człowieka

Data: 
2016-08-29

Podczas kursu letniego w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar wygłosił wykład na temat kryzysu uchodźczego w kontekście ochrony praw człowieka.

Wykład był częścią organizowanego corocznie przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dziesięciodniowego kursu poświęconego międzynarodowej ochronie praw człowieka. W kursie biorą udział głównie młodzi aktywiści w dziedzinie praw człowieka: prawnicy, dziennikarze, naukowcy, studenci i pracownicy organizacji pozarządowych, zarówno z kraju jak i zagranicy. Do grona wykładowców kursu należą profesorowie z polskich i zagranicznych uczelni, eksperci współpracujący m.in. z ONZ, Radą Europy i OBWE. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

  • Dr. Adam Bodnar with members of the Summer Course in Poznań Centre for Human Rights
    Dr. Adam Bodnar with members of the Summer Course in Poznań Centre for Human Rights