Zawartość

"Wymóg jawności płac pomógłby walczyć z dyskryminacją", Onet.tv

Data: 
2016-04-01

Według GUS różnica w płacach kobiet i mężczyzn na porównywalnych stanowiskach wynosi ok. 20 proc.  To wynika z różnych przyczyn: społecznych, z tego jak się rozwija kariera zawodowa kobiety, o sektora. Ponieważ nie rozwiązaliśmy w Polsce problemu godzenia roli zawodowej z rolą prywatną – a to kobiety są matkami,  na nich spoczywa główny ciężar prowadzenia domu, wychowywania dzieci, to to się przekłada na karierę zawodową, a  w konsekwencji na wysokość wynagrodzenia. Na koniec – ma to znaczenie z punktu widzenia emerytury kobiety - mówi Adam Bodnar w rozmowie z Onet.pl.

Unia Europejskiej od wielu lat prowadzi się działania i badania dotyczące zapewnienia faktycznej równości w placach kobiet i mężczyzn. To wynika z przepisów traktatu o funkcjonowaniu UE, ale także z naszej Konstytucji. Do końca 2015 r. Polska miała przedstawić Komisji Europejskiej, , w jaki sposób zamierza walczyć z problemem nierówności płac kobiet i mężczyzn

Na świecie znane są i rekomendowane różne działania.

  • Można tworzyć kampanie społeczne, ale to problemu nie rozwiąże
  • Pełna jawność wynagrodzeń jest rozwiązaniem, ale takim, które sprawdzi się raczej w państwach przyzwyczajonych do dużej jawności i otwartości.
  • Ciekawe rozwiązania są w Austrii, gdzie większe przedsiębiorstwa muszą przedstawiać tabele zaszeregowań: ile koto zarabia w ramach danych kategorii 

Galeria

  • na zdjęciu: w wirtualnym studio siedzą redaktor Łuaksz Stawikowski oraz rzecznik Adam Bodnar
    Łukasz Stawikowski i Adam Bodnar