Zawartość

Wypchnięcie z okna ciężarnej kobiety przez męża w sytuacji, gdy rodzina była objęta procedurą „Niebieskiej Karty”

Data: 
2016-08-03

Rzecznik wyjaśnia, czy organy podejmowały interwencje i działania środowiskowe wobec rodziny dotkniętej przemocą i czy w stosunku do mężczyzny prowadzone były postepowania w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa znęcania (art. 207 § 1 k.k.).

Wiadomo, że trudna sytuacja rodziny była znana pracownikom socjalnym oraz Policji. (BPG.502.6.2016)

Galeria

  • Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na szarym tle
    Przemoc