Zawartość

Wystąpienie Generalne z dnia 24.01.2017 r. do Dyrektora Generalnego SW w sprawie jednostek penitencjarnych przeznaczonych dla więźniów poruszających się na wózkach

Data: 
2017-01-24