Zawartość

Wystąpienie w sprawie zarzutów kierowanych pod adresem sztuki „Nasza przemoc, wasza przemoc” ("Naše nasilje i vaše nasilje")

Data: 
2016-11-15
Położenie: 
  • Bydgoszcz
    Polska
  • Toruń
    Polska

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ oraz do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wystąpienia w sprawie zarzutów kierowanych pod adresem sztuki „Nasza przemoc, wasza przemoc” ("Naše nasilje i vaše nasilje"). 

Niepokój Rzecznika w tej sprawie wzbudziło zjawisko tzw. „miękkiej cenzury”, która polega na wywieraniu presji na artystów lub dyrektorów instytucji kultury, w szczególności przez przedstawicieli władzy. 

 
W ocenie Rzecznika stosowania miękkiej cenzury mógł dopuścić się Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego który zapowiedział przedstawienie Zarządowi Województwa wniosku o „wykluczenia Teatru z grona partnerów projektu, co zamyka drogę do otrzymania dofinansowania”. Ostatecznie wniosek taki nie został złożony, ale rzeczniczka prasowa Marszałka zapowiedziała dalszą analizę sprawy. 
 
Rzecznik wskazał, że tego rodzaju praktyka może w konsekwencji doprowadzić do „autocenzury” instytucji kultury, które, jako zależne finansowo lub organizacyjnie od władzy publicznej będą unikać prezentowania sztuki, która mogłaby wzbudzić jakiekolwiek kontrowersje. 
 
W związku z tym rzecznik zwrócił się do Marszałka z prośbą o poinformowanie o zajętym w sprawie stanowisku. Ponadto Rzecznik skierował zostanie pismo do Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ, ponieważ w tej sprawie złożone zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych, tj. naruszenia art. 196 Kodeksu karnego oraz znieważenia polskiej flagi tj. naruszenia art. 137 k.k., przez twórcę spektaklu. Rzecznik zwrócił m.in. uwagę, że dla oceny merytorycznej zawartości dzieła artystycznego w kontekście obrazy uczuć religijnych – zasadne może okazać się powołanie biegłego z dziedziny socjologii, teologii lub historii sztuki. (VII.564.30.2016)

Galeria

  • Rzymski amfiteatr
    Teatr