Zawartość

Zaniepokojeni rodzice pytają RPO, czy szkoła ich dzieci przetrwa

Data: 
2017-09-26
Położenie: 
  • śląskie
    Polska

Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie wniosku interesantki zajął się sprawą likwidacji Społecznej Zintegrowanej Szkoły Sportowej w B., będącej  placówką oświatową przystosowaną do nauczania i wychowania zarówno dzieci pełnosprawnych, jak i z niepełnosprawnościami, jedyną szkołą w Polsce o statusie szkoły niepublicznej, całkowicie nieodpłatnej (BPK.7036.1.2017).

Marszałek Województwa Śląskiego wyjaśnił, że Województwo Śląskie odstąpiło od planów zbycia nieruchomości, na której terenie mieści się szkoła i podjęło działania zmierzające do zapewnienia Społecznej Zintegrowanej Szkole Sportowej możliwości kontynuowania działalności w dotychczasowej siedzibie. 

Galeria

  • Grafika: cztery małe ptaszki

    Dzieci