Zawartość

Zespół Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej

Zespołem kieruje Stanisław Ćwik


Do zakresu działania Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej należy:

 1. współpraca z redakcjami i przedstawicielami mediów oraz obsługa prasowa Rzecznika i jego Zastępców oraz koordynowanie kontaktów Rzecznika z mediami;
 2. organizowanie spotkań, konferencji i briefingów dla dziennikarzy, merytoryczne przygotowywanie konferencji związanych z zakresem realizowanych zadań oraz wsparcie przy organizacji innych spotkań z udziałem Rzecznika;
 3. współorganizowanie okolicznościowych spotkań Rzecznika;
 4. obsługa medialna wizyt i kontaktów krajowych oraz międzynarodowych Rzecznika, Zastępców Rzecznika oraz pracowników;
 5. przygotowywanie publikacji i materiałów informacyjnych Biura;
 6. redagowanie newslettera Rzecznika;
 7. prowadzenie strony internetowej Rzecznika w języku polskim i angielskim;
 8. monitorowanie mediów pod kątem tematyki dotyczącej ochrony praw człowieka i obywatela;
 9. prowadzenie strony intranetowej Biura oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
 10. przygotowywanie materiałów audiowizualnych i kampanii medialnych, dbałość o promocję i wizerunek Rzecznika;
 11. organizacja i nadzór komunikacji Biura w mediach społecznościowych;
 12. przygotowywanie i wydawanie publikacji informacyjno-promocyjnych Biura;
 13. przygotowywanie listów gratulacyjnych, życzeń, podziękowań, kondolencji oraz projektów innych pism zleconych przez Rzecznika.
   

(wyciąg z regulaminu organizacyjnego Biura RPO)

 

Dyrektor Stanisław Ćwik

Absolwent socjologii i podyplomowych studiów w zakresie integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarz z 20-letnim stażem.

W latach 1999 – 2006 w Kancelarii Prezydenta RP, m.in. wicedyrektor Zespołu Informacji i Komunikacji Społecznej, dyrektor Zespołu ds. Wystąpień Prezydenta RP.

W Biurze RPO od listopada 2006 r.

Galeria

 • na zdjęciu Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej Stanisław Ćwik
  Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej Stanisław Ćwik