Zawartość

Izby wytrzeźwień

  • opis kategorii - Izby wytrzeźwień

    Izby wytrzeźwień są miejscami, gdzie ludzie zatruci alkoholem trafiać mogą w różnym stanie zdrowia. Także dlatego Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur sprawdza, czy pozbawione sposób postępowania, procedury i prawu nie naruszają praw osób pozbawionych tam wolności.

  • Liczba całkowita wyników: 64
    Data początkowa
    Data końcowa
    Subskrybuj Izby wytrzeźwień