Zawartość

Izby wytrzeźwień

opis kategorii - Izby wytrzeźwień

Izby wytrzeźwień są miejscami, gdzie ludzie zatruci alkoholem trafiać mogą w różnym stanie zdrowia. Także dlatego Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur sprawdza, czy pozbawione sposób postępowania, procedury i prawu nie naruszają praw osób pozbawionych tam wolności.

Liczba całkowita wyników: 13
Data początkowa
np.: 01/2020
Data końcowa
np.: 01/2020
Subskrybuj Izby wytrzeźwień