Godło RP
Zawartość

Mniejszości narodowe

opis kategorii - Mniejszości narodowe

Problemy mniejszości narodowych i etnicznych.

Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.

Liczba całkowita wyników: 60
Data początkowa
np.: 11/2019
Data końcowa
np.: 11/2019
Subskrybuj Mniejszości narodowe