Zawartość

Agnieszka Rękas

Sędzia w stanie spoczynku, Główny Konsultant ds. Prawnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego przy Rzeczniku Praw Dziecka, członek Zespołu ds. Analiz Systemowych w Kancelarii Prezydenta RP, w latach 2005 – 2014 członek Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, autorka wielu publikacji na temat sprawiedliwości naprawczej i mediacji.

Galeria

  • Symboliczna graficzna sylwetka ludzka

    Tu będzie zdjęcie panelisty