Zawartość

Agnieszka Tulin-Kardaś

mediator rodzinny, członek zarządu Stowarzyszenia Pelikan w Gdańsku, współautorka Kampanii „Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć.” Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Prezydencie Gdańska

  • Symboliczna sylwetka ludzka
    Panelista/tka