Zawartość

Agnieszka Tulin-Kardaś

mediator rodzinny, członek zarządu Stowarzyszenia Pelikan w Gdańsku, współautorka Kampanii „Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć.” Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Prezydencie Gdańska

Galeria

  • Symboliczna graficzna sylwetka ludzka

    Tu będzie zdjęcie panelisty