Zawartość

Aneta Wiewiórowska-Domagalska

dr Aneta Wiewiórowska – Domagalska, przygotowuje habilitację na Uniwersytecie w Osnabrueck, ekspertka w zakresie prawa konsumenckiego, współprzewodnicząca Forum Konsumenckiego przy RPO

Zobacz także