Zawartość

Ewa Ważny

wiceprezes  Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, orzeka w sprawach rodzinnych odwoławczych, pełni funkcję wizytatora  do spraw rodzinnych i nieletnich oraz koordynatora do spraw mediacji

Galeria

  • zdjęcie portretowe kobiety

    Ewa Ważny