Zawartość

Gar Yein Ng

Panelistka II Kongresu Praw Obywatelskich

rozpoczęła pracę, jako wykładowca prawa na Uniwersytecie Buckingham, w Szkole Prawa, 1 września 2017 r. Wcześniej była wykładowcą prawa na Nottingham Trent University Law School, gdzie uczyła prawa umów, prawa Unii Europejskiej i metod prawnych. Wcześniej była niezależnym badaczem w dziedzinie studiów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania sądami i sprawiedliwością, prawa publicznego i prawa procesowego, szczególnie na styku prawa i technologii, z perspektywy porównawczej. Gar Yein nadal zapewnia ekspertyzy i doradztwo dla Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, a wcześniej prowadziła również badania dla Rady Europy, Europejskiej Komisji ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ).

Galeria

  • Kobieta w okularach na tle półek z książkami

    Gar Yein Ng