Zawartość

Grażyna Kopińska

Działaczka społeczna związana z programami Fundacji im. Stefana Batorego, koordynująca prace Obywatelskiego Forum Legislacji.
Obserwatorka procesu legislacyjnego i współautorka wielu analiz oraz raportów w tym zakresie.