Zawartość

Jacek Różycki

Panelista II Kongresu Praw Obywatelskich

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, przewodniczący działającej przy ORA w Opolu Komisji ds. Ochrony Praw i Wolności Obywatelskich, członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Prawnik zaangażowany w działania mające na celu upowszechnienie wiedzy o prawach człowieka i tematyce konstytucyjnej. Swoją działalność społeczną w ciągu ostatnich trzech lat skoncentrował na obronie demokratycznego państwa prawnego i polskiego porządku konstytucyjnego. Członek regionalnych władz stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji.

Współzałożyciel i współorganizator inicjatywy pn. Opolska Kafejka Prawna – serii comiesięcznych spotkań najznamienitszych polskich prawników z mieszkańcami Opolszczyzny. Idea Kafejki to umożliwienie uczestnikom spotkań podjęcia otwartej dyskusji dotyczącej codziennych problemów „zwykłych ludzi”. Przedsięwzięcie niedawno obchodziło rocznicę istnienia, a z każdym kolejnym miesiącem wywołuje coraz większe zainteresowanie.

Galeria

  • Mężczyzna w garniturze i rozpiętej koszuli siedzi nad książką w fotelu

    Jacek Różycki