Godło RP
Zawartość

Marcin Sośniak

Naczelnik Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych w Zespole Równego Traktowania, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

  • Symboliczna sylwetka ludzka - mężczyzna
    Tu będzie zdjęcie panelisty

Zobacz także