Zawartość

Marek Pękała

mgr inż. Marek Pękała, emerytowany policjant, autor wielu publikacji z zakresu techniki kryminalistycznej, posiada olbrzymie doświadczenie praktyczne w naukach sądowych, począwszy od prowadzenia oględzin miejsc zdarzeń, poprzez pełnienie funkcji opiniodawczych w ramach procesu karnego, kończąc na zarządzaniu laboratorium kryminalistycznym.

Wiceprezes EFIC, uczestniczył w realizacji szeregu projektów Forensic Watch w ramach których analizowano sytuację biegłych sadowych w polskim systemie prawnym. Aktualnie działa w ramach KZ 505 PKN i współuczestniczy w pracach nad międzynarodowymi normami dedykowanymi dla nauk sądowych / techniki kryminalistycznej w ramach  ISO/TC 272 „Forensic sciences”.

Galeria

  • Mężczyzna w ciemny swetrze na tle angielskiego napisu "ForensicWatch"

    Marek Pękała