Zawartość

Maria Zamiela-Kamińska

Kierownik II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Warszawie.
Psycholog, biegły z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.
Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Wiceprzewodnicząca II Instancji Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Galeria

  • Kobieta w białej koszulu przy biurku

    Maria Zamiela-Kamieńska