Zawartość

Monika Krajka-Pawlak

sędzia orzekająca w sprawach rodzinnych i nieletnich ,  Przewodnicząca V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, członek Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, laureatka Konkursu dla sędziów rodzinnych  organizowanego przez Stowarzyszenie. 

Galeria

  • Czarno-białe zdjęcie kobiety z długimi włosami

    Monika Krajka-Pawlak