Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Orzecznictwo ETPCz

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) to europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1959. Siedziba Trybunału znajduje się w Strasburgu, we Francji.
 
Jest organem sądowym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) i to ona, wraz z dołączonymi do niej protokołami, określa jego kompetencje i sposób funkcjonowania.
 
Orzeka w sprawach praw człowieka zapisanych w Konwencji i protokołach dodatkowych do niej, rozpatrując skargi obywateli 47 państw członkowskich Rady Europy, które ratyfikowały Konwencję. 
  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Dokumenty
  • Odnośniki
  • Powiązane sprawy

O wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Spotkanie z przedstawicielem Rady Europy

Data: 
2017-03-20
zdjęcie: przy stole siedzi kilka osób

Pierre-Yves Le Borgn członek Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy spotkał się z zastępcą RPO Krzysztofem Olkowiczem. Głównym tematem rozmowy były zagadnienia dotyczące wdrażania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

ETPC wydał wyrok w sprawie Siemaszko i Olszyński przeciwko Polsce (skarga nr 60975/08 i 35410/09)

Data: 
2016-09-15
Grafika: sylwetki więźniów za kratami (od grubych i gęstych po szerokie)

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska dopuściła się naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Wnioskodawcy Marek Siemaszko i Jan Olszyński otrzymali po 2000 euro, tytułem zadośćuczynienia za pieniężne i niepieniężne szkody. Amicus Curiae (opinię przyjaciela sądu) w tej sprawie złożyła także w 2011 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie polskiego więźnia

Data: 
2016-06-29
Grafika: sylwetki więźniów za kratami (od grubych i gęstych po szerokie)

Chodzi sprawę o więźnia, który poskarżył się na przeludnienie w celi i niewłaściwą opiekę medyczną a także na nieuzasadnione ograniczenie prawa do praktykowania swojego wyznania.

Zakaz zapuszczenia brody przez więźnia narusza art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Litwie z 14 czerwca 2016 r.

Data: 
2016-06-16
Grafika: nożyczki i grzebień

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) wydał wyrok w sprawie BIRŽIETIS v. Litwa (skarga nr 49304/09), stwierdzając naruszenie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który stanowi o prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego:

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.

Kolejna sprawa dotycząca reżimu dla niebezpiecznych więźniów przegrana przez Polskę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Data: 
2016-04-20

19 kwietnia 2016 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Karwowski przeciwko Polsce stwierdził, że doszło do naruszenia art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zasądzając na rzecz wnioskodawcy 11 tys. Euro  (skarga nr 29869/13).

Strony

Lopo: sąd, waga sprawiedliwości i ludzie
Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) to europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1959. Siedziba Trybunału znajduje się w Strasburgu, we Francji.
 
Jest organem sądowym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) i to ona, wraz z dołączonymi do niej protokołami, określa jego kompetencje i sposób funkcjonowania.
 
Orzeka w sprawach praw człowieka zapisanych w Konwencji i protokołach dodatkowych do niej, rozpatrując skargi obywateli 47 państw członkowskich Rady Europy, które ratyfikowały Konwencję. 
 
Sprawę prowadzi: 

Zespół Prawa Karnego

Trybunał w Strasburgu podnosi standardy warunków bytowych więźniówETPC ws. niejawnego nadzorowania obywateli w związku ze zwalczaniem terroryzmuKolejne sprawy dotyczące więźniów niebezpiecznych przegrane przez Polskę przed Europejskim Trybunałem Praw CzłowiekaW Ministerstwie Spraw Zagranicznych o realizacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw CzłowiekaWażny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący ENA w kontekście warunków bytowych w jednostkach penitencjarnychKolejna sprawa dotycząca reżimu dla niebezpiecznych więźniów przegrana przez Polskę przed Europejskim Trybunałem Praw CzłowiekaZakaz zapuszczenia brody przez więźnia narusza art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Litwie z 14 czerwca 2016 r.Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie polskiego więźniaETPC wydał wyrok w sprawie Siemaszko i Olszyński przeciwko Polsce (skarga nr 60975/08 i 35410/09)O wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Spotkanie z przedstawicielem Rady Europy