Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Orzecznictwo ETPCz

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) to europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1959. Siedziba Trybunału znajduje się w Strasburgu, we Francji.
 
Jest organem sądowym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) i to ona, wraz z dołączonymi do niej protokołami, określa jego kompetencje i sposób funkcjonowania.
 
Orzeka w sprawach praw człowieka zapisanych w Konwencji i protokołach dodatkowych do niej, rozpatrując skargi obywateli 47 państw członkowskich Rady Europy, które ratyfikowały Konwencję. 
  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Dokumenty
  • Odnośniki
  • Powiązane sprawy

Tortury na komisariatach w Rosji stanowią problem strukturalny

Data: 
2017-05-24
Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na szarym tle

2 maja 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Olisov i Inni przeciwko Rosji (skargi nr 10825/09, 12412/14 i 35192/14).

Fakty

Skargi zostały wniesione przez trójkę Rosjan. Wszyscy skarżyli się, że zostali zatrzymani przez policję, a następnie - zanim dokonano formalnych czynności zatrzymania - zostali poddani fizycznej przemocy w celu wymuszenia od nich przyznania się do winy.

Brak dostępu do adwokata w policyjnej izbie zatrzymań nie naruszył nieodwracalnie rzetelności postępowania karnego

Data: 
2017-05-17
Grafika: sylwetka za kratami

12 maja 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Simeonovi przeciwko Bułgarii (skarga nr 21980/04). Sprawa została rozpoznana przez Wielką Izbę Trybunału.

Fakty

Sprawa dotyczyła braku dostępu do adwokata w ciągu pierwszych 3 dni od zatrzymania skarżącego, podejrzanego, a następnie skazanego na dożywocie za rozbój z użyciem broni palnej oraz zabójstwo dwóch osób. Sprawa dotyczyła również warunków i reżimu jego osadzenia w zakładzie karnym.

ETPCz: Osadzenie więźniów tysiące kilometrów od ich bliskich naruszyło prawo do poszanowania ich życia rodzinnego

Data: 
2017-05-10
Grafika: sylwetka za kratami

7 marca 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Polyakova i Inni przeciwko Rosji (skargi nr 35090/09, 35845/11, 45694/13 i 59747/14).

Fakty

Skarżący są albo osadzonymi albo członkami rodzin osadzonych, którzy zostali wzajemnie dotknięci decyzjami Rosyjskich Federalnych Władz Penitencjarnych (RFWP) o osadzeniu więźniów tysiące kilometrów od ich rodzin.

Kolejny wyrok Trybunału w sprawie przemocy domowej i dyskryminacji kobiet

Data: 
2017-04-25
Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na szarym tle

W dniu 2 marca 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Talpis przeciwko Włochom (skarga nr 41237/14).

Pełnomocnik Ukrainy ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka z wizytą w Biurze RPO

Data: 
2017-03-31
zdjęcie: przy stole siedzi kilka osób

Pełnomocnik Ukrainy ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Ivan Lishchyna, wraz z przedstawicielami swojego Biura, spotkał się z zastępcą RPO Krzysztofem Olkowiczem oraz pracownikami Biura RPO by omówić najważniejsze problemy związane z wykonaniem wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.  

Strony

Lopo: sąd, waga sprawiedliwości i ludzie
Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) to europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1959. Siedziba Trybunału znajduje się w Strasburgu, we Francji.
 
Jest organem sądowym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) i to ona, wraz z dołączonymi do niej protokołami, określa jego kompetencje i sposób funkcjonowania.
 
Orzeka w sprawach praw człowieka zapisanych w Konwencji i protokołach dodatkowych do niej, rozpatrując skargi obywateli 47 państw członkowskich Rady Europy, które ratyfikowały Konwencję. 
 
Sprawę prowadzi: 

Zespół Prawa Karnego

Trybunał w Strasburgu podnosi standardy warunków bytowych więźniówETPC ws. niejawnego nadzorowania obywateli w związku ze zwalczaniem terroryzmuKolejne sprawy dotyczące więźniów niebezpiecznych przegrane przez Polskę przed Europejskim Trybunałem Praw CzłowiekaW Ministerstwie Spraw Zagranicznych o realizacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw CzłowiekaWażny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący ENA w kontekście warunków bytowych w jednostkach penitencjarnychKolejna sprawa dotycząca reżimu dla niebezpiecznych więźniów przegrana przez Polskę przed Europejskim Trybunałem Praw CzłowiekaZakaz zapuszczenia brody przez więźnia narusza art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Litwie z 14 czerwca 2016 r.Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie polskiego więźniaETPC wydał wyrok w sprawie Siemaszko i Olszyński przeciwko Polsce (skarga nr 60975/08 i 35410/09)O wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Spotkanie z przedstawicielem Rady EuropyPrzedstawiciele Rzecznika o wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na spotkaniu w MSZPełnomocnik Ukrainy ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka z wizytą w Biurze RPOKolejny wyrok Trybunału w sprawie przemocy domowej i dyskryminacji kobietETPCz: Osadzenie więźniów tysiące kilometrów od ich bliskich naruszyło prawo do poszanowania ich życia rodzinnegoBrak dostępu do adwokata w policyjnej izbie zatrzymań nie naruszył nieodwracalnie rzetelności postępowania karnegoTortury na komisariatach w Rosji stanowią problem strukturalny