Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Zgłoś propozycję

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie propozycji w 2015 r. Zgłoszonych zostało 50 propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych na lata 2016-2017. Propozycje po ocenie spełnienia kryteriów formalnych (czy zgłoszony temat odnosi się do tematu dyskryminacji oraz czy jest możliwe zlecenie badań antydyskryminacyjnych na ten temat), przekazane zostaną do konsultacji z ekspertami. W dniu 30 kwietnia 2015 r. opinie ekspertów zostaną przekazane uczestnikom konsultacji, tak żeby mogli się oni odnieść do ocen ekspertów.