Zawartość

Adam Bodnar o spotkaniach regionalnych na Śląsku

Data: 
2017-10-23

Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował relację ze spotkań regionalnych na Facebooku:

Po pięciu dniach spotkań w województwie śląskim mogę powiedzieć, że objechałem już prawie całą Polskę (co na tej mapie widać). Teraz czas na drugie okrążenie i dotarcie do kolejnych miast.

Wszędzie spotykam wspaniałych ludzi i wciąż te same problemy, takie prawdziwe życiowe sprawy: brak dostępu do lekarza (szczególnie geriatrów), długi czas czekania na rehabilitację, złe działanie sądów rodzinnych, problemy z biegłymi sądowymi, wypadki drogowe, gehenna rodzin osób z niepełnosprawnościami (szczególnie intelektualnymi), niemożność wyegzekwowania alimentów czy niesprawiedliwości systemu emerytalnego.

Pojawiły się pytania o molestowanie dziewcząt i o prawa dorosłych uczniów, których szkoła nadal traktuje jak dzieci. Po raz kolejny padają postulaty udoskonalenia programu 500+ w kontekście dzieci z domów dziecka.

Ludzie przychodzą do RPO, bo czasami nikt ich wcześniej nie wysłuchał, nie próbował zrozumieć. Starają się formułować problemy w sposób jak najbardziej fachowy, w nadziei, że nie zostaną odesłani "według właściwości".

A moje doświadczenie z tych spotkań jest takie: wystarczy posłuchać i naprawdę w wielu przypadkach daje się pomóc. Jeśli nie, to trzeba być uczciwym i to wyraźnie mówić. Rzecznik nadal bardzo dużo może zrobić – badając sprawy, pisząc pisma i wnioski do władz, dzieląc się wiedzą zdobytą u działaczy społecznych w innych częściach Polski, przystępując do spraw sądowych, badając konkretne sprawy.

Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Bielsko-Biała, Częstochowa – dziękuję. Magdalena Bodnar - wybacz długą nieobecność. Już za chwilę jestem w domu.

Galeria

  • Mapa Polski z zaznaczonymi miejscami spotkań z RPO od 2015 r.
    Mapa spotkań regionalnych RPO - stan na 20 października 2017 r.