Zawartość

Adam Bodnar spotkał się z ekspertami w siedzibie Facebooka w Dublinie

Data: 
2020-03-03
słowa kluczowe: 
  • 3 marca 2020 r. rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z ekspertami w siedzibie Facebooka w Dublinie
  • Tematem spotkania były standardy społeczności Facebooka i polityka usuwania treści przez platformę społecznościową

RPO od lat podejmuje działania  związane z walką z mową nienawiści w internecie, a także przeciwdziałaniem patotreściom, czyli treściom w których nadawca prezentuje zachowania sprzeczne z normami społecznymi, niosące demoralizujący przekaz.

W Biurze RPO od 2018 r. działa Okrągły Stół do walki z patotreściami w internecie, zrzeszający szerokie grono ekspertów.

W 2019 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, wraz z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i Orange Polska opublikował pierwszy w Polsce raport na ten temat, który był także przedmiotem dyskusji podczas spotkania w Facebooku.

Galeria

  • uśmiechnięte osoby pozują do zdjęcia na stojąco

    Adam Bodnar podczas wizyty w siedzibie Facebooka w Dublinie