Zawartość

Betlejemskie Światło Pokoju w biurze RPO

Data: 
2017-12-22
Położenie: 
 • Warszawa
  Polska
słowa kluczowe: 

22 grudnia 2017 r. zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk spotkał się z grupą harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego, którzy przekazali pracownikom Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Światełko Betlejemskie. W spotkaniu uczestniczył także zastępca dyrektora generalnego Andrzej Umiński oraz przedstawiciele pracowników BRPO. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „W Tobie jest światło".

Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku w Austrii. Skauci przywieźli płomień z betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego do katedry w Wiedniu. Dziś płomień przekazywany jest niemal do wszystkich krajów Europy. Do Polski światełko trafia od 1991 roku od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Harcerki i harcerze ZHP przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

Galeria

 • zdjęcie: po lewej stronie stoją dwaj mężczyźni w garniturach, po prawej kilku mężczyzn w harcerskich mundurach
  Andrzej Umiński i Stanisław Trociuk odebrali Światełko Betlejemskie
 • zdjęcie: jednem z mężczyn w garniturze trzyma w ręu lampion ze światełkiem
  Stanisław Trociuk otrzymał od harcerzy Światełko Betlejemskie
 • zdjęcie: na stole stoi lapion
  Światełko Betlejemskie w Biurze RPO