Zawartość

Brak odpowiedzi z Ministerstwa Sprawiedliwości na wystąpienia RPO z zakresu prawa rodzinnego

Data: 
2017-04-25
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministra Sprawiedliwości pismo w sprawie braku odpowiedzi na kilka wystąpień generalnych, dotyczących istotnych kwestii z zakresu prawa rodzinnego. Pisma te, kierowane tak przez samego Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i wspólnie z Rzecznikiem Praw Dziecka, dotyczyły kwestii alimentów i realizacji orzeczonych przez sąd kontaktów z dzieckiem , czyli spraw bardzo ważnych dla dzieci i ich rodzin. Doceniając dotychczasowe działania resortu sprawiedliwości w zakresie poprawy egzekucji świadczeń alimentacyjnych, RPO przypomniał o tym, że nadal czeka na odpowiedzi na pisma dotyczące wspomnianych kwestii.

Galeria

  • Grafika: kobiety i dzieci szarym tle
    Alimenty