Zawartość

Do MIiB ws. ulg dla studentów na przejazdy komunikacją publiczną

Data: 
2015-12-04
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionuje rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, które pozbawiają możliwości korzystania z ulg komunikacyjnych studentów nie będących obywatelami polskimi, obywatelami UE lub członkami rodziny obywatela UE oraz nie studiujących na polskiej uczelni. W ocenie Rzecznika regulacje te są niezgodne z postanowieniami ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, która przewiduje prawo do ulgi komunikacyjnej dla studentów do ukończenia 26 roku życia. Ponadto kwestionowane rozporządzenie wprowadza dodatkowe, nie przewidziane w ustawie, kryteria korzystania przez studentów z ulgowych przejazdów. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o dokonanie odpowiednich zmian legislacyjnych.

Galeria

  • Dwa autobusy: miejski i dalekobieżny
    Transport publiczny