Zawartość

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. uprawnień sędziów do urlopu zdrowotnego

Data: 
2016-03-14

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, a także Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, sposób uregulowania uprawnień sędziego do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia wymaga zmiany.

Regulacja przyjęta w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych jest zbyt ogólna. Nie określa bowiem przesłanek ani warunków udzielenia urlopu zdrowotnego. Urlopu udziela Minister Sprawiedliwości, który ocenia okoliczności związane ze stanem zdrowia sędziego oraz potrzebę udzielenia takiego urlopu. Odmowa Ministra Sprawiedliwości nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

W przypadku nauczycieli, nauczycieli akademickich, a także kontrolerów NIK, o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego orzeka uprawniony lekarz. Od tego orzeczenia przysługuje zarówno zainteresowanemu, jak i pracodawcy odwołanie do ośrodka medycyny pracy. Orzeczenie lekarskie stanowi podstawę do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia i ma rozstrzygające znaczenie.

Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje wprowadzenie podobnego rozwiązania również w przypadku sędziów.

Galeria

  • Słuchawki lekarskie
    Lekarz