Zawartość

Do MZ ws. zasad funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

Data: 
2015-07-01
słowa kluczowe: 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, osoba umieszczona w Ośrodku ma prawo, za zgodą kierownika placówki, do kontaktu z innymi osobami za pośrednictwem telefonu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz do kontaktu osobistego z osobami ją odwiedzającymi.

Ustawodawca nie przewidział zatem żadnych form nadzorowania widzeń ani innych ograniczeń z tym związanych. Wobec powyższego trudno zaakceptować brak określenia zasad funkcjonowania Ośrodka w Gostyninie, w tym wprowadzenia ograniczeń praw osób w nim umieszczonych. W szczególności dotyczy to nadzorowania widzeń przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska odnośnie stosowanej w Ośrodku w Gostyninie praktyki dozorowania widzeń i rozważenie podjęcia działań zmierzających do jej zapobieżenia.

II.517.2681.2014

Galeria

  • Widok z lotu ptaka na budynki w lesie

    KOZZD Gostynin