Zawartość

Do Podsekretarza Stanu w MRPiPS ws. kierowania na rehabilitację leczniczą przez ZUS

Data: 
2016-02-15

W sytuacji, gdy ZUS odmawia skierowania na rehabilitację leczniczą, osoby ubezpieczone oraz renciści nie mają żadnych uprawnień, aby dochodzić swoich racji na podstawie obowiązujących przepisów. W ocenie Rzecznika obecny stan prawny budzi wątpliwości konstytucyjne. Skierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej stanowi bowiem realizację prawa do zabezpieczenia społecznego. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich należy dokonać odpowiedniej zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a także rozporządzenia regulującego kierowanie na rehabilitację leczniczą.

Galeria

  • termometr
    Służba zdrowia